top of page

Νομική Κάρτα 

    Στις μέρες μας, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης δεν έχουν απαλειφθεί. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι να έχει μεταβληθεί όχι μόνο η αγοραστική δύναμη των πολιτών και των επιχειρήσεων αλλά και η κρατούσα αντίληψη για μία σειρά από ζητήματα της καθημερινότητας. Ένα από αυτά είναι και η παροχή νομικών υπηρεσιών.

       Για το λόγο αυτό, η Εταιρία μας εντοπίζοντας το κενό που υπάρχει στην ελληνική αγορά, αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σύστημα προπληρωμένων νομικών υπηρεσιών (prepaid legal services), το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία και αποτελεσματικότητα τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία.   

     Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε την κάρτα "Νομικής Προστασίας SYMVOLI", με σκοπό να αλλάξουμε τον τρόπο, με τον οποίο παρέχονταν μέχρι σήμερα οι νομικές υπηρεσίες και να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και να προστατεύσουν την περιουσία τους. 


 

Εισαγωγή

     

     Μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των πολιτών συνέδεε την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών με την καταβολή υψηλού αντιτίμου. Δεν θα ήταν υπερβολή να επισημάνουμε, ότι η καθιερωμένη αυτή αντίληψη, έχει οδηγήσει φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εγκαταλείψουν τη διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους, υπό το φόβο της αδυναμίας κάλυψης του υψηλού κόστους απονομής της Δικαιοσύνης (αμοιβής δικηγόρου, καταβολής δικαστικού ενσήμου και τέλους απογράφου, αμοιβής συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή). 
      Αδιαμφισβήτητα, υπάρχουν νομικές υποθέσεις, οι οποίες είναι σύνθετες και απαιτούν την καταβολή του ανάλογου αντιτίμου στο δικηγόρο και τους συνεργάτες του, που θα αναλάβουν να τις χειριστούν. Οι περιπτώσεις, όμως, αυτές δεν αποτελούν τον κανόνα, καθώς, υπάρχουν μία σειρά από νομικές υποθέσεις και υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να προσφερθούν άμεσα με απόλυτα διαφανείς όρους και σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις. 
     Πέραν, όμως, του οικονομικού ζητήματος, τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές αδυνατούν να γνωρίζουν ποιος δικηγόρος είναι εξειδικευμένος για τη δική τους υπόθεση, με αποτέλεσμα να αισθάνονται αβεβαιότητα και άγχος κατά τη διαδικασία επιλογής του, σπαταλώντας πολλές φορές πολύτιμο χρόνο τόσο κατά την αναζήτηση του κατάλληλου δικηγόρου όσο και έπειτα, όταν αγχωμένοι για την ορθότητα της αρχικής τους επιλογής επιζητούν μία δεύτερη ή και τρίτη νομική συμβουλή για την υπόθεση τους. Το άγχος και το χάσιμο χρόνου, θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν υπήρχε ένα οργανωμένο δίκτυο εξειδικευμένων δικηγόρων, το οποίο λειτουργώντας υπό μία κεντρική διαχείριση, θα μπορούσε να προωθήσει την υπόθεση του εκάστοτε ιδιώτη ή της εκάστοτε επιχείρησης στον κατάλληλα εξειδικευμένο δικηγόρο.

    Έχοντας υπόψη αυτούς τους προβληματισμούς, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη μίας καινοτόμου διαδικασίας (πλατφόρμας) παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών και δώσαμε σε αυτήν την ονομασία "Νομική Κάρτα SYMVOLI". Μέσω της "Νομικής Κάρτας SYMVOLI" σκοπεύουμε να αλλάξουμε εντελώς τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής νομικής προστασίας, καθώς ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ με τον τρόπο αυτό να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε όλον τον κόσμο σε εξειδικευμένες και άρτιες νομικές υπηρεσίες και μάλιστα σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.  

       Σε μία χώρα, που η Δικαιοσύνη αποτελεί ύψιστο αγαθό, η πρόσβαση σε αυτήν δεν θα πρέπει να είναι απαγορευτική για κανέναν, αλλά να εξασφαλίζεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οικονομικής και προσωπικής κατάστασης. 

   Ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, δίνουμε την ευκαιρία στον κάτοχο της "Νομικής Κάρτας SYMVOLI"  να διεκδικήσει το δίκιο του και να προστατεύσει τα συμφέροντά του.   

Προνόμια

  1. Άμεση πρόσβαση σε δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων Δικηγόρων σε όλη την Ελλάδα για κάθε κλάδο δικαίου 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα / 365 ημέρες το χρόνο.

  2. Κατώτατες επιτρεπτές αμοιβές, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και τους Δικηγορικούς Συλλόγους, για τις πλέον διαδεδομένες νομικές υποθέσεις. Προνομιακές τιμές στις υπόλοπες νομικές υπηρεσίες.

  3. Εγγύηση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης της υπόθεσης σας εντός του συμφωνηθέντος χρόνου ολοκλήρωσης.

  4. Άμεση παροχή νομικών συμβουλών.

  5. Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπερήλικες και σε περιπτώσεις όπου είναι ανέφικτο να μετακινηθεί το μέλος. 

  6. Δυνατότητα τμηματικής καταβολής της δικηγορικής αμοιβής.

  7. Παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, τόσο σε εκκρεμείς όσο και σε νέες υποθέσεις.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

Man Working at Desk
ATOMIKH

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 

10,00 €

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%)

Business Conference
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 1

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 

100,00 €

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%)

Happy Family Portrait
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

ΜΕΧΡΙ 6 ΑΤΟΜΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 

15,00 €

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%)

Image by Alex Kotliarskyi
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 2

ΜΕΣΑΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 

200,00 €

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%)

kartasmall.png
bottom of page