Νομική Κάρτα 

    Στις μέρες μας, οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης δεν έχουν απαλειφθεί. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού είναι να έχει μεταβληθεί όχι μόνο η αγοραστική δύναμη των πολιτών και των επιχειρήσεων αλλά και η κρατούσα αντίληψη για μία σειρά από ζητήματα της καθημερινότητας. Ένα από αυτά είναι και η παροχή νομικών υπηρεσιών.

       Για το λόγο αυτό, η Εταιρία μας εντοπίζοντας το κενό που υπάρχει στην ελληνική αγορά, αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σύστημα προπληρωμένων νομικών υπηρεσιών (prepaid legal services), το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία και αποτελεσματικότητα τα τελευταία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία.   

     Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήσαμε την κάρτα "Νομικής Προστασίας SYMVOLI", με σκοπό να αλλάξουμε τον τρόπο, με τον οποίο παρέχονταν μέχρι σήμερα οι νομικές υπηρεσίες και να προσφέρουμε τη δυνατότητα σε ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους να διεκδικήσουν τα δικαιώματα τους και να προστατεύσουν την περιουσία τους. 


 

Εισαγωγή

     

     Μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των πολιτών συνέδεε την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών με την καταβολή υψηλού αντιτίμου. Δεν θα ήταν υπερβολή να επισημάνουμε, ότι η καθιερωμένη αυτή αντίληψη, έχει οδηγήσει φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εγκαταλείψουν τη διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων τους, υπό το φόβο της αδυναμίας κάλυψης του υψηλού κόστους απονομής της Δικαιοσύνης (αμοιβής δικηγόρου, καταβολής δικαστικού ενσήμου και τέλους απογράφου, αμοιβής συμβολαιογράφου και δικαστικού επιμελητή). 
      Αδιαμφισβήτητα, υπάρχουν νομικές υποθέσεις, οι οποίες είναι σύνθετες και απαιτούν την καταβολή του ανάλογου αντιτίμου στο δικηγόρο και τους συνεργάτες του, που θα αναλάβουν να τις χειριστούν. Οι περιπτώσεις, όμως, αυτές δεν αποτελούν τον κανόνα, καθώς, υπάρχουν μία σειρά από νομικές υποθέσεις και υπηρεσίες, οι οποίες μπορούν να προσφερθούν άμεσα με απόλυτα διαφανείς όρους και σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές τόσο για τους ιδιώτες όσο και για τις επιχειρήσεις. 
     Πέραν, όμως, του οικονομικού ζητήματος, τόσο οι ιδιώτες όσο και οι επιχειρήσεις τις περισσότερες φορές αδυνατούν να γνωρίζουν ποιος δικηγόρος είναι εξειδικευμένος για τη δική τους υπόθεση, με αποτέλεσμα να αισθάνονται αβεβαιότητα και άγχος κατά τη διαδικασία επιλογής του, σπαταλώντας πολλές φορές πολύτιμο χρόνο τόσο κατά την αναζήτηση του κατάλληλου δικηγόρου όσο και έπειτα, όταν αγχωμένοι για την ορθότητα της αρχικής τους επιλογής επιζητούν μία δεύτερη ή και τρίτη νομική συμβουλή για την υπόθεση τους. Το άγχος και το χάσιμο χρόνου, θα μπορούσαν να αποφευχθούν, εάν υπήρχε ένα οργανωμένο δίκτυο εξειδικευμένων δικηγόρων, το οποίο λειτουργώντας υπό μία κεντρική διαχείριση, θα μπορούσε να προωθήσει την υπόθεση του εκάστοτε ιδιώτη ή της εκάστοτε επιχείρησης στον κατάλληλα εξειδικευμένο δικηγόρο.

    Έχοντας υπόψη αυτούς τους προβληματισμούς, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη μίας καινοτόμου διαδικασίας (πλατφόρμας) παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών και δώσαμε σε αυτήν την ονομασία "Νομική Κάρτα SYMVOLI". Μέσω της "Νομικής Κάρτας SYMVOLI" σκοπεύουμε να αλλάξουμε εντελώς τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής νομικής προστασίας, καθώς ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ με τον τρόπο αυτό να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε όλον τον κόσμο σε εξειδικευμένες και άρτιες νομικές υπηρεσίες και μάλιστα σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.  

       Σε μία χώρα, που η Δικαιοσύνη αποτελεί ύψιστο αγαθό, η πρόσβαση σε αυτήν δεν θα πρέπει να είναι απαγορευτική για κανέναν, αλλά να εξασφαλίζεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, οικονομικής και προσωπικής κατάστασης. 

   Ως συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, δίνουμε την ευκαιρία στον κάτοχο της "Νομικής Κάρτας SYMVOLI"  να διεκδικήσει το δίκιο του και να προστατεύσει τα συμφέροντά του.   

Προνόμια

  1. Άμεση πρόσβαση σε δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων Δικηγόρων σε όλη την Ελλάδα για κάθε κλάδο δικαίου 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα / 365 ημέρες το χρόνο.

  2. Κατώτατες επιτρεπτές αμοιβές, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και τους Δικηγορικούς Συλλόγους, για τις πλέον διαδεδομένες νομικές υποθέσεις. Προνομιακές τιμές στις υπόλοπες νομικές υπηρεσίες.

  3. Εγγύηση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης της υπόθεσης σας εντός του συμφωνηθέντος χρόνου ολοκλήρωσης.

  4. Άμεση παροχή νομικών συμβουλών.

  5. Κατ’ οίκον εξυπηρέτηση για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπερήλικες και σε περιπτώσεις όπου είναι ανέφικτο να μετακινηθεί το μέλος. 

  6. Δυνατότητα τμηματικής καταβολής της δικηγορικής αμοιβής.

  7. Παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, τόσο σε εκκρεμείς όσο και σε νέες υποθέσεις.

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΣ

ATOMIKH

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 

10,00 €

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 1

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 

100,00 €

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

ΜΕΧΡΙ 6 ΑΤΟΜΑ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 

15,00 €

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 2

ΜΕΣΑΙΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 

200,00 €

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%)

Συχνές Ερωτήσεις

1. Πώς λειτουργεί η νομική κάρτα;


Η νομική κάρτα έχει σχεδιαστεί για να σας συνδέει με τους πλησιέστερους στην περιοχή σας συμβεβλημένους Δικηγόρους του Δικτύου μας. Μόλις γίνετε μέλος, μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν Δικηγόρο στην περιοχή σας ή στην περιοχή που χρειάζεστε βοήθεια, σχετικά με την υπόθεσή σας, ώστε να επωφεληθείτε από όλα τα προνόμια της κάρτας.
2. Ποιον καλύπτει η νομική κάρτα;


Η ατομική νομική κάρτα καλύπτει τον κάτοχο της (κύριο μέλος). Η οικογενειακή νομική κάρτα καλύπτει έως 6 άτομα, δηλαδή το κύριο μέλος, τον / την σύζυγό / σύντροφό του κύριου μέλους, τα συντηρούμενα τέκνα κάτω των 18 ετών ή τα εξαρτώμενα άτομα που μπορεί να ζουν μαζί, όπως γονείς. Η επιχειρηματική νομική κάρτα καλύπτει την επιχείρηση για τα νομικά θέματα της και τον εκπρόσωπο αυτής για τις ατομικές του υποθέσεις.
3. Τα οφέλη της νομικής κάρτας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους κλάδους του δικαίου;


Ναι. Σε ορισμένες υποθέσεις, ο κάτοχος εξασφαλίζει τις κατώτατες επιτρεπτές αμοιβές σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και τους Δικηγορικούς Συλλόγους. Οι υποθέσεις αυτές παρουσιάζονται στις πληροφορίες κάθε νομικής κάρτας (ατομικής, οικογενειακής, μικρών και νεοσυσταθεισών επιχειρήσεων και μεγάλων επιχείρησεων). Αρκεί να πιέσετε το πλήκτρο "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ" κάτω από την κάθε νομική κάρτα, για να σας παρουσιαστούν τα οφέλη και οι υποθέσεις που καλύπτονται. Για τις υπόλοιπες υποθέσεις, ο κάτοχος εξασφαλίζει άκρως ανταγωνιστικές τιμές με την ποιότητα υπηρεσιών που του εξασφαλίζει το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει.
4. Η νομική κάρτα καλύπτει και εκκρεμείς νομικές υποθέσεις;


Ναι. Οι εκκρεμείς νομικές υποθέσεις δεν αποκλείονται.
5. Ποια είναι η ελάχιστη διάρκεια της νομικής κάρτας;


Η ελάχιστη χρονική διάρκεια της νομικής κάρτας είναι προς το παρόν ετήσια.
6. Πώς πραγματοποιείται η πληρωμή της;


Η πληρωμή της νομικής κάρτας μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ είτε σε 12 άτοκες δόσεις με τη χρήση πιστωτικής κάρτας.
7. Υπάρχει περίοδος αναμονής πριν χρησιμοποιηθεί η νομική κάρτα;


Για την παροχή νομικών συμβουλών δεν υπάρχει περίοδος αναμονής. Για την διενέργεια δικαστικών ή εξωδικαστικών ενεργειών τα οφέλη της νομικής κάρτας θα ενεργοποιούνται 1 μήνα μετά την απόκτηση της.
8. Αποτελεί η νομική κάρτα ασφαλιστικό προϊόν ;


Όχι. Η νομική κάρτα δεν αποτελεί ασφαλιστικό φορέα.
9. Πρέπει να γίνω μέλος εάν δεν έχω νομικό ζήτημα, που να με απασχολεί άμεσα;


Νομικά θέματα μπορεί να προκύψουν απροσδόκητα. Όταν προκύψει ένα θέμα, το πόσο γρήγορα αντιδράτε είναι το πιο ουσιαστικό.
10. Πέραν της συνδρομής της νομικής κάρτας, θα πρέπει να καταβάλω και επιπλέον χρήματα στον συμβεβλημένο δικηγόρο;


Ναι. Σύμφωνα με τους όρους της νομικής κάρτας και αναλόγως της υπόθεσης που έχετε, θα χρειαστεί να καταβάλετε την αμοιβή του δικηγόρου για την ολοκλήρωση της νομικής σας υπόθεσης. Η αμοιβή εξαρτάται από το είδος της νομικής σας υπόθεσης, δηλαδή για μία σειρά νομικών υποθέσεων, που παρουσιάζονται στους όρους της κάρτας, εξασφαλίζετε τις κατώτατες επιτρεπτές αμοιβές, ενώ για τις υπόλοιπες υποθέσεις εξασφαλίζετε προνομιακές τιμές, πάντοτε κατόπιν κοινής συμφωνίας του κατόχου με το δικηγόρο. Δεν απαιτείται να καταβάλετε αμοιβή για τη νομική συμβουλή που θα λάβετε από το δικηγόρο, αναφορικά με την υπόθεση που θα του αναθέσετε. Σημειωτέον ότι η κάρτα δεν καλύπτει τα έξοδα δικαστικού επιμελητή, έξοδα Συμβολαιογράφου και παραβόλων Δημοσίου.

kartasmall.png