Η Εταιρεία

Η Εταιρεία μας, προσφέρει άρτιες νομικές υπηρεσίες στους κλάδους δικαίου που εξειδικεύεται, προσαρμοσμένες στις εξατομικευμένες ανάγκες των πελατών μας. 

Το όραμά μας

   Η Εταιρεία μας στελεχώνεται από νομικούς άρτια καταρτισμένους, προκειμένου να παρέχουν την βέλτιστη νομική υποστήριξη στις υποθέσεις των πελατών μας, είτε στο πλαίσιο της συμβουλευτικής δικηγορίας είτε στο πλαίσιο της δικαστικής εκπροσώπησης. 

        Λειτουργώντας με γνώμονα τη σωστή προσέγγιση των απαιτήσεων των πελατών μας και κατανοώντας την ιδιαιτερότητα κάθε περίπτωσης, φροντίζουμε να ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις, να μελετούμε σχολαστικά κάθε υπόθεση, να τηρούμε αυστηρά τις χρονικές προθεσμίες και να εκπροσωπούμε τον πελάτη μας δικαστικώς και εξωδικαστικώς με αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμού.

    Όραμά μας αποτελεί η κατάρριψη του μύθου περί ακριβών άρτιων νομικών υπηρεσιών, οι οποίες απευθύνονται σε λίγους και προνομιούχους.  Για το λόγο αυτό, η Εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες μας, σε όλον τον κόσμο, μέσω των προγραμμάτων προπληρωμένων νομικών  υπηρεσιών, που έχει αναπτύξει.  

         

Η ομάδα μας

Α. Εταίροι

Διευθύνων Εταίρος

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω

Νομική Σχολή Αθηνών

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

 Παναγιώτης Γ. Φύκηρης

Εταίρος

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

Νομική Σχολή Αθηνών

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά

 Γεώργιος Γ. Φύκηρης

Β. Συνεργάτες

Τίνα Σ. Νικολοπούλου
Συνεργάτης

Δικηγόρος παρ' Εφέταις

Νομική Σχολή Αθηνών

Γλώσσες: Ελληνικά, Αγγλικά,    Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά

Αρχές 

 1. Εμπειρία

   Με πλούσια εμπειρία σε ποικίλους κλάδους δικαίου και εξοικείωση με τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής νομοθεσίας, η Εταιρεία μας στελεχώνεται από μία ομάδα εξειδικευμένων δικηγόρων και νομικών συμβούλων με πολυετή εμπειρία, αλλά και συνεχή επιμόρφωση και εξειδίκευση όλων των συνεργατών του γραφείου στα θέματα δικαίου στα οποία ο καθένας ειδικεύεται. Βασική αρχή της Εταιρείας μας είναι η διαρκής ενημέρωση των συνεργατών της, ώστε με τη γνώση της νομοθεσίας και της νομολογίας να παρέχει στους πελάτες της καινοτόμες λύσεις, που θα ανταποκρίνονται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες.