Τομείς Εξειδίκευσης

07.  Διοικητικό Δίκαιο 

 Διοικητικό Δίκαιο

Στο πλαίσιο του Διοικητικού Δικαίου, η Εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε ζητήματα, όπως:

1. Διοικητικές διαφορές ουσίας.
2. Ακυρωτικές διαφορές. 

3. Αστική ευθύνη του Δημοσίου
4. Απαλλοτριώσεις.
5. Φορολογικές διαφορές. 
6. Ζητήματα Δημοσιοϋπαλληλικού Δίκαιου.
7. Κοινωνικοασφαλιστικό Δίκαιο και Συντάξεις. 

8. Δίκαιο Αλλοδαπών.
 

  41 Χρόνια Εμπειρίας 

Ζητήστε μία νομική συμβουλή τώρα

 Στο πλαίσιο βελτίωσης των υπηρεσιών μας και ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε μία πρώτη νομική προσέγγιση σχετικά με το νομικό ζήτημα που σας απασχολεί και το κόστος των νομικών υπηρεσιών μας, μέσα σε 24 ώρες από την υποβολή του. 

© 2019 by PGF Law Firm 

Μαυρομματαίων 23 Αθήνα Τ.Κ. 10434

Tηλ: (+30) 210 3818876 , (+30) 210 8211310

 

Fax: (+30) 210 3821563