Πληροφορίες 

03.  Νομική Κάρτα για Μικρές και Νεοσυσταθείσες Επιχειρήσεις (έως 5 άτομα προσωπικό)

1. ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Γενικά Προνόμια

Άμεση πρόσβαση σε δίκτυο έμπειρων και εξειδικευμένων Δικηγόρων σε όλη την Ελλάδα για κάθε κλάδο δικαίου 24 ώρες / 7 ημέρες την εβδομάδα / 365 ημέρες το χρόνο.

Κατώτατες επιτρεπτές αμοιβές, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων και τους Δικηγορικούς Συλλόγους, για τις πλέον διαδεδομένες υπηρεσίες. Προνομιακές τιμές στις υπόλοπες νομικές υπηρεσίες.

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση μη διεκπεραίωσης της υπόθεσης σας εντός του συμφωνηθέντου χρόνου ολοκλήρωσης.

Δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών.

Δωρεάν κατ’ οίκον εξυπηρέτηση για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπερήλικες και σε περιπτώσεις όπου είναι ανέφικτο να μετακινηθεί το μέλος.

 

Δυνατότητα τμηματικής καταβολής της δικηγορικής αμοιβής.

Παροχή υψηλού επιπέδου νομικών υπηρεσιών, τόσο σε εκκρεμείς όσο και σε νέες υποθέσεις.

2. ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΩΤΑΤΗ ΑΜΟΙΒΗ

 Νομικές Υποθέσεις

Κατοχύρωση σήματος

Εγγραφή / Εξάλειψη προσημείωσης υποθήκης

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης ποινής

Έκδοση διαταγής πληρωμής από επιταγές

Έκδοση διαταγής πληρωμής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου 

Παράσταση πολιτικής αγωγής ή υπεράσπισης στο αδίκημα της ακάλυπτης επιταγής

Έκδοση διαταγής πληρωμής από συναλλαγματικές

Ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής, από τραπεζική οφειλή

Συγχώνευση ποινών

Μισθωτικές αγωγές

Έλεγχος τίτλων σε Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο 

Δοσοποίηση ποινών

3. ΔΩΡΕΑΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Νομικές Υπηρεσίες

Σύνταξη καταστατικού για νεοσυσταθείσες εταιρίες

Νομικός έλεγχος τραπεζικών συμβάσεων

Σύνταξη ή νομικός έλεγχος ιδιωτικού συμφωνητικού εμπορικής μίσθωσης

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΙΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ 

100,00 €

ΜΗΝΙΑΙΩΣ

(ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24%)

© 2019 by PGF Law Firm 

Μαυρομματαίων 23 Αθήνα Τ.Κ. 10434

Tηλ: (+30) 210 3818876 , (+30) 210 8211310

 

Fax: (+30) 210 3821563