Τομείς Εξειδίκευσης

Αστικό Δίκαιο

Η Εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε πάσης φύσεως ζητήματα του Αστικού Δικαίου.

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης 

Η Εταιρεία μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη τόσο κατά την διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων σας όσο και κατά την προστασία σας από τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Ρύθμιση Οφειλών Ιδιωτών & Επιχειρήσεων

Η Εταιρεία μας παρέχει τις πλέον αξιόπιστες υπηρεσίες για την ρύθμιση των οφειλών σας είτε δικαστικώς είτε εξωδικαστικώς. 

Εμπορικό Δίκαιο

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποστήριξη των επιχειρηματικών σας σχεδίων, στο πλαίσιο των εμπορικών συμβάσεων και του εταιρικού δικαίου. 

Ποινικό Δίκαιο

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την  εκπροσώπηση σε όλα τα στάδια της ποινικής διαδικασίας, από την σύνταξη εγκλήσεων-μηνύσεων και υπομνημάτων, έως την εκπροσώπηση κατά την προανάκριση, την κύρια ανάκριση και το ακροατήριο.

Εργατικό Δίκαιο

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την νομική εκπροσώπηση εργαζομένων και εργοδοτών σε κάθε ζήτημα του εργατικού δικαίου. 

Διοικητικό Δίκαιο

Η Εταιρεία μας παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε βασικές υποθέσεις διοικητικού δικαίου, φορολογικών διαφορών, κοινωνικοασφαλιστικού δίκαιου και δικαίου αλλοδαπών.

Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας

Η Εταιρεία μας σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες της αναλαμβάνει τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας στο πλαίσιο αγοραπωλησιών και μισθώσεων. 

Νέα - Δικαστικές Αποφάσεις

Η Εταιρεία μας δημοσιεύει άρθρα και σημαντικές δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες οι εντολείς μας έχουν δικαιωθεί στις υποθέσεις τους.

Μαυρομματαίων 23 Αθήνα Τ.Κ. 10434

Tηλ: (+30) 210 3818876 , (+30) 210 8211310

 

Fax: (+30) 210 3821563